Regelverk

Vi ønsker alle velkommen til festival!

Vi tar sikkerheten til alle våre gjester på alvor og ber derfor alle om å gjøre sitt beste for å følge våre regler for festivalen.

Campingplassen er stor, og for å klare å ivareta alle sin sikkerhet på best mulig måte gjelder følgende regler:

REGLER OG PRAKTISK INFO

  • Dere som allerede har bestilt billetter til festivalen i 2020 eller 2021 beholder disse samt plassene deres på campen til festivalen 2022. 
  • Billettprisen til festivalen 2022 er den samme som i 2021.
  • Ønsker du likevel å få refundert billetten din så ordner vi det. Da må du sende oss en epost til info@festivaldrift.no med navn og bookingreferanse innen 15. august. Vi tar ikke imot avbestillinger på telefon, kun e-post. Vi ber om forståelse for at det i disse tider kan ta litt lengre tid å få svar på din henvendelse, men du vil få svar!

1. Avbestilling innen 60 dager før festivalen starter: full refusjon
2. Avbestilling innen 30 dager før festivalen starter: gebyr kr 150,- per person
3. Avbestilling innen 15 dager før festivalen starter: gebyr kr 300,- per person
4. Avbestilling mindre enn 15 dager før festivalen starter: ingen refusjon
5. Avbestilling på grunn av sykdom: full refusjon ved forelagt legeattest
6. Refusjon gjelder kun den person som har avbestilt eller har legeattest samt for ektefelle/samboer
7. Refusjonsbeløpet blir tilbakeført til det kontonummer innbetaling er registrert fra
8. Ønsker du å forlate festivalen før arrangementets slutt, refunderes ikke beløpet 

9. Programendringer kan forekomme. Kansellering av artister/band og påfølgende programendringer vil ikke medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet.

Alle som skal ha med boenheter inn på festivalcampen må ha montert godkjent røykvarsler og gassalarm, og brannslukker! 

Følg vaktenes instrukser ved plassering av campingenhet. Branngater og seksjonering er svært viktig for å begrense evt. brann.

Meld branntilløp til festivalens vakter.

Åpen ild er ikke tillatt. Grilling skal bare gjøres utendørs. Forlat aldri grillkull og plasser engangsgriller slik at andre ikke kan tråkke på dem. Det er utplassert tønner på campingområdet for forsvarlig lagring av brukte engangsgriller.

Endring av plass: gebyr inntil kr 1000,-
Oppstilling av vogn og kjøretøy skal skjer etter oppstillingsplan og anvist plassering av utplasserer. 

Ved kansellering/endringer på grunn av Force Majuer (så som pandemi, brann, generalstreik, landesorg, naturkatastrofe og krig) utgår avbestillingsregler og billettene refunderes ikke.

For de som har bestilt camping med strøm gjelder følgende;

  • Må ha med egen strømkabel/skjøteledning på ca 50 m, isolert, jordet og godkjent for utendørs bruk.
  • Det er beregnet strømforbruk på ca 500 watt per campingenhet. Det betyr at f.eks. kaffetrakter, varmeovn og tv IKKE kan brukes samtidig. Om noen har behov for strøm ut over dette må eget aggregat medbringes.
  • Ved strømbrudd må alle sjekke egne kabler og ledninger og at de er tilkoblet før vakt tilkalles.

Dyr er ikke tillatt på festivalen!

ALLE har ansvar for å holde egen campingenhet ren og ryddig og fri for søppel.

Ved avreise skal plassen være rydda og fri for søppel. Det er IKKE tillatt ved avreise å forlate større ting som hvitevarer, sofaer, telt, vogner, osv. Dersom dette skjer vil fjerning skje for gjestens/bestillers regning. Gebyr for overtredelse er kr 15 000.

Dette gjøres ved renseanlegget som ligger i nærheten av campingområdet. Sjekk med campingvertskapet for tidspunkter, etc. Det er også mulig å tømme campingtoalett ved Peer G.hotell/veistasjon.

Dette blir innlevert i informasjonen ved innsjekkingen. Denne er åpen hver dag og søndag kl. 09.00-12.00. Etter avslutta festival blir alt hittegods avlevert hos Politiet.

  • Husk at du skal spille musikk for deg selv, ikke alle andre
  • Stillhet på stillecamp/amcarcamp mellom 04:00 – 09:00
  • Stillhet på voksen- og ungdomscamp mellom 05:00 – 09:00
  • Ingen bruk av lydhorn fra lastebiler/busser er tillatt

Kontakt festivalens vaktsentral under festivalen.

Brudd på regler medfører advarsel. Alvorlige brudd fører til umiddelbar utvisning fra området for egen regning.

Personer som blir tatt inne på området uten gyldig adgangstegn, vil bli politianmeldt.

Kundedata blir ikke delt med / solgt til en tredje part, og oppbevares i følge norsk lov.

icon_boots