Regelverk

Regelverk

Vi ønsker alle velkommen til festival!

Vi tar sikkerheten til alle våre gjester på alvor og ber derfor alle om å gjøre sitt beste for å følge våre regler for festivalen.

Campingplassen er stor, og for å klare å ivareta alle sin sikkerhet på best mulig måte gjelder følgende regler:

Musikk på campingen

 • Man skal spille til seg selv og ikke alle andre
 • Det skal spilles country eller country-relatert musikk
 • Stillhet på stillecamp/amcar camp fra kl. 04.00-09.00
 • Stillhet på Voksencamp og Ungdomscamp fra kl. 05.00-09.00

Brann

 • Alle som skal ha med boenheter inn på festivalcampen må ha montert godkjent brannvarsling/gassalarm og brannslukker! 
 • Følg vaktenes instrukser ved plassering av campingenhet. Branngater og seksjonerng er svært viktig for å begrense eventuell brann.
 • Meld branntilløp til festivalens vakter
 • Åpen ild er ikke tillatt. Grilling skal bare foregå utendørs. Forlat aldri glødende grillkull. Engangsgriller er strengt forbudt med mindre noe annet blir kommunisert. Det er kun tillatt med grill på stativ.
 • Alle campingenheter skal medbringe eget, godkjent slukkeutstyr.
 • Vær forsiktig med å kaste røyksneiper på bakken.

Orden

 • Normal ro og orden skal gjelde for campingområdet. Følg vaktenes instruksjoner dersom det er noe som blir påtalt.
 • Politiet patruljerer området og vil bli tilkalt ved behov.
 • For god trivsel på festivalen må alle holde orden og rydde på egen plass.

Strøm

 • De som har bestilt camping med strøm må ha med skjøtekabel på ca 50m – isolert, jordet og godkjent for utendørs bruk. Det er beregnet ca 500watt per campingenhet, dvs. at f.eks. kaffetrakter, varmeovn og tv ikke kan brukes samtidig.
 • Ved strømbrudd må alle sjekke egne skjøteledninger og at de er tilkoblet før vaktene tilkalles.
 • Det er ingen elektrikere på området mellom kl. 02.00 og 07.00

Søppel ved avreise

 • Det er ikke tillat å forlate større ting som hvitevarer, sofaer, telt, vogner osv. Dette vil bli fjernet for gjesten sin regning. Den som bestiller plassen er ansvarlig for dette.

Annet

 • Festivalen har 18-års grense. Barn har ingen adgang.
 • Festivalen forbeholder seg retten til å bruke plasser som er forhåndsbestilt i de tilfeller hvor det viser seg at kunden har bestilt mer areal enn man faktisk bruker.
 • All bruk av lydhorn fra lastebiler/busser er strengt forbudt og fører til bortvisning.
 • Man skal ta hensyn til naboer
 • Dyr er ikke tillatt på festivalen.

Varsling og spøsmål

Kontakt festivalens vaktsentral eller ring festivalens infotelefon: 41 75 43 98

Brudd på regler medfører advarsel. Alvorlige brudd fører til umiddelbar utvisning fra området for egen regning.

Personer som blir tatt inne på området uten gyldig adgangstegn, vil bli politianmeldt.

GOD FESTIVAL!

Våre samarbeidspartnere